Categories:

MAI HA ESTAT TAN FÀCIL!!!!

En www.instalashop.com li oferim la possibilitat de finançar la seva compra a 12 mesos sense interessos, únicament amb una comissió d'obertura del 3% que ja ve inclosa en les quotes mensuals.

Els documents que necessitem enviar a la nostra entitat financera per a l'aprovació del finançament són els següents:
Fotocopia DNI o Passaport (ambdues cares)
Justificant de domiciliació bancària
Fotocòpia última nòmina (assalariat)
Fotocòpia última pensió (si és pensionista)
Fotocòpia última declaració de la renda i últim justificant ingressos IRPF o IVA (si és autònom)

Pot utilitzar aquest formulari per enviar-nos la informació sol·licitada ( Veure Formulari )