Categories:

POLÍTICA DE PRIVADESA SOBRE ACCÉS A LA PÀGINA WEB www.instalashop.com DE C.S.I. Central de Suministros, S.L.

OBJECTE:
La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés al públic a la informació relativa als continguts mercantils, activitats, i productes oferts per C.S.I. Central de Suministros, S.L. amb B-60643715, amb domicili social en c/Tamarit 114, baixos Barcelona 08015; amb mail de contacte marketing@csisuministros.com. A més es possibilita l'accés a altres informacions, productes i serveis d'entitats diferents a la de C.S.I. Central de Suministros, S.L , així com aquelles que esdevenen accessibles a través dels "links" (enllaços) i connexions existents. C.S.I. Central de Suministros, S.L, es reserva el dret a modificar la present política a la seva discreció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.instalashop.com, el seu codi font, disseny, estructures de navegació, bases de dades i els diferents elements en ella continguts són titularitat de C.S.I. Central de Suministros, S.L. , a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d'acord amb la legislació espanyola i de la unió europea aplicable.C.S.I. Central de Suministros, S.L és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada C.S.I. Central de Suministros, S.L.. Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, C.S.I. Central de Suministros, S.L. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició a la web l'existència de drets o responsabilitat alguna de C.S.I. Central de Suministros, S.L. sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini, o recomanació per part de C.S.I. Central de Suministros, S.L., tret que es manifesti de forma expressa.

CONTINGUTS: Tots els continguts facilitats en aquest Web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes, com de fonts externes a la pròpia companyia, motiu pel qual C.S.I. Central de Suministros, S.L no es fa responsable de la possible falta d'actualització o inexactitud de la informació pertanyent a aquestes fonts externes, responent únicament per aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i degudament identificats amb el seu Copyright. Per això, abans de prendre cap decisió o realitzar cap acció C.S.I. Central de Suministros, S.L. recomana a l'Usuari la comprovació de la informació rebuda amb una altra font. Es facilita a través d'aquest Web informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment i que són accessibles des d'aquesta pàgina Web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals d'aplicació.

ACCÉS I ÚS: Tant l'accés a aquesta pàgina Web, com l'ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Les condicions d'accés a aquest Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l'usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici a  C.S.I. Central de Suministros, S.L. o de tercers. Es considerarà terminantment prohibit l'ús de la present pàgina Web amb finalitats il·legals o no autoritzats.

RESPONSABILITAT: C.S.I. Central de Suministros, S.L. no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l'ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'ella.

SERVEI: C.S.I. Central de Suministros, S.L. es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina Web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d'accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporats en fitxers automatitzats, els quals seran processats exclusivament per a la finalitat descrita, segons s'especifiqui en la llegenda adjunta a cada formulari. Les dades que es recolliran a través dels formularis corresponents només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei o informació requerida per l'Usuari. Les dades de caràcter personal seran tractats amb el grau de protecció adequat, segons el Reial decret 994/1999 d'11 de juny, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que el puguin utilitzar per a finalitats diferents per les quals han estat sol·licitats a l'Usuari. Com a únic responsable del fitxer, C.S.I. Central de Suministros, S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte a tot moment de l'estat de la tecnologia. Finalment, l'Usuari podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment de l'establert en la LOPD, o bé per a qualsevol consulta o comentari personal referent a això, mitjançant l'enviament d'una notificació per correu a l'adreça a dalt indicada o personalment, sense que en cap cas aquest servei suposi contraprestació alguna. Així mateix, en compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, C.S.I. Central de Suministros, S.L. no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris. Quan C.S.I. Central de Suministros, S.L disposi del consentiment exprés del destinatari a rebre comunicació comercial mitjançant correu electrònic, la paraula "publicitat" apareixerà en l'inici del missatge.

ENLLAÇOS A PÀGINES DE TERCERS: Els enllaços en aquest àrea li permetran deixar el lloc de C.S.I. Central de Suministros, S.L. Els llocs enllaçats no estan controlats per C.S.I. Central de Suministros, S.L , i aquesta no es fa responsable dels continguts de cap link, ni de cap enllaç que es trobi en qualsevol lloc enllaçat, ni de cap canvi o actualització de tals llocs. C.S.I. Central de Suministros, S.L. no es fa responsable d'actes de "webcasting" o qualsevol altra forma de transmissió efectuada des de qualsevol lloc enllaçat. C.S.I. Central de Suministros, S.L. només li està proporcionant aquests enllaços per a la seva comoditat i aprofitament, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l'aprovació del lloc per C.S.I. Central de Suministros, S.L..C.S.I. Central de Suministros, S.L. informa que la funció dels "links" o enllaços que apareixen a les seves pàgines és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest Web. Aquests "links" no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació, i per això, C.S.I. Central de Suministros, S.L. no serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços.

GENERALS: Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web de C.S.I. Central de Suministros, S.L., serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari, i els de Barcelona en el cas que aquest resideixi fos del territori de l'estat espanyol.

L'accés a la pàgina Web de C.S.I. Central de Suministros, S.L implica l'acceptació de totes les condicions anteriorment expressades